این آتش سوزی که تاکنون بزرگترین آتش سوزی کالیفرنیا در سال جاری میلادی بوده، در ۲۹ ژوئیه در جنگلی واقع در نزدیکی مرز کالیفرنیا- اورگان رخ داد و به سرعت رشد کرد و باد‌های ناشی از رعد و برق به آن دامن زدند.