رسانه ها از وقوع چند انفجار مهیب در یک پایگاه نظامی در گینه استوایی خبر می دهند.