زلزله‌ای به قدرت چهار و شش دهم ریشتر امروز -‌چهارشنبه- کابل را لرزاند.