وزیر دفاع آمریکا پس از شرکت در نشست وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو در بروکسل به اسلواکی و بلغارستان سفر می‌کند.