وزیر خارجه قطر گفت کشورش به دنبال احیای توافق هسته‌ای ایران است.