وزیر خارجه بریتانیا فردا راهی پایتخت عراق می شود جایی که قرار است با رئیس جمهوری، نخست وزیر، رئیس پارلمان و وزیر خارجه این کشور دیدار کند.