وزیر خارجه عربستان سعودی از آغاز گفتگوها میان کشورش و ایران استقبال کرد.