ترکیه یک کاروان نظامی مرکب از ۱۵ دستگاه خودرو‌های زرهی حامل تجهیزات نظامی و لجستیک را به پایگاه‌های خود در ادلب سوریه رساند.