یک منبع امنیتی عراق از ورود کارکنان جدید شرکت‌های امنیتی آمریکایی به پایگاه هوایی عین الأسد در غرب الأنبار خبر داد.