خلبان‌ها شاهد تصاویر باشکوه زیادی از آسمان هستند، اما برخی از هوانوردان فکر می‌کنند که یوفو (اشیاء پرنده ناشناس) را مشاهده کرده‌اند.