گزارشگر ویژه سازمان ملل در پرونده قتل روزنامه‌نگار سعودی، با ناامیدکننده خواندن گزارش اطلاعاتی آمریکا در این باره، تحریم نشدن، ولی عهد سعودی از سوی واشنگتن را بسیار خطرناک توصیف کرد.