نخست‌وزیر سوئد بدون محکوم کردن اهانت‌های سیاستمداران کشورش علیه کتاب آسمانی مسلمانان از کسانی که به منافع ملی سوئد ضربه می‌زنند انتقاد کرد.