واکنش مقامات و روسای کشورهای خارجی به ترور الکاظمی،بازدید وزیر دفاع و فرماندهان ارشد ترکیه از نقاط مرز‌ی با ایران، شناسایی تجهیزات پیشرفته سری روسیه توسط آمریکایی‌ها، واکنش وزارت دفاع روسیه به حضور ناوگان آمریکا در دریای سیاه و خروج کاروان نظامی بزرگ آمریکا از سوریه از مهم ترین خبرها و رویدادهای بین المللی در ۲۴ ساعت گذشته بوده اند.