صدراعظم آلمان از افزایش غنی‌سازی اورانیوم در ایران انتقاد کرد.