اعضای شورای امنیت سازمان ملل بر سر بیانیه‌ای که بدون به‌کار بردن واژه کودتا برای تسلط ارتش بر حکومت این کشور، فقط خواستار خویشتن‌داری از خشونت علیه معترضان شده، به توافق رسیدند.