سازمان ملل متحد روز جمعه اقدامات رژیم صهیونیستی در اخراج فلسطینیان از قدس شرقی را جنایت جنگی خواند.