رئیس اقلیم کردستان عراق به حملات امروز ایران به مواضع تروریست ها واکنش نشان داد.