واکسن کووید۱۹ به منطقه یخ‌زده و سرد قطب جنوب رسید.