طیق اعلام رسمی چین، تا کنون بیش از ۲۰۰میلیون دوز واکسن در این کشور تزریق شده که شامل سینوفارم، سینوواک و اقلام داخلی دیگر بوده‌اند. چین می‌گوید ۱۰۰میلیون دوز واکسن نیز به سه سازمان بین‌المللی و به ۸۰ کشور دیگر تحویل داده است.