هیات قضایی عراق به نمایندگی از شورای عالی قضایی این کشور، پرونده اعتراض‌ها و شکایت‌ها به نتایج انتخابات پارلمانی عراق را به دست گرفت.