پس از انتشار تصاویر قتل اسرای جنگی روسیه توسط نیروهای اوکراینی، سخنگوی وزارت خارجه روسیه تأکید کرد که همه عاملان این جنایت شناسایی و مجازات خواهند شد.