یک سناتور ارشد آمریکایی به بایدن هشدار داد استیضاح ترامپ در دوره پسا ریاست جمهوری وی، نتیجه‌ای جز تفرقه و خشونت نخواهد داشت و او باید مانع از انجام چنین فاجعه‌ای شود.