با این که بعد از شکست دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بسیاری از رسانه‌های اروپایی و آمریکایی دست چپی گفتند و نوشتند که سایه او از سر دنیا کم شده و جهان باید بابت این اتفاق شکرگذار باشد؛ اما عده‌ای نیز هستند که معتقدند خطر دونالد ترامپ حتی بعد از شکست در انتخابات هم کاملا رفع نشده است. در حقیقت به باور بسیاری از مخالفان ترامپ، هنوز هم این خطر وجود دارد که او پیش از خروج از کاخ سفید بخواهد با راه انداختن یک جنگ غیر قابل پیش‌بینی بزرگ در خاورمیانه، هم جو بایدن را در خاورمیانه گیر انداخته و مانع اجرای طرح‌ها و وعده‌هایش شود، و هم این که از مردم آمریکا که باعث خروج او از کاخ سفید شدند، انتقام بگیرد.