سازمان جهانی بهداشت هشدار داد که نزدیک به ۵۰۰ میلیون نفر در معرض ابتلا به بیماری های مزمن قرار دارند.