دبیرکل سازمان ملل امروز (دوشنبه) با بیان اینکه خطر رویارویی هسته‌ای پس از دهه‌ها بازگشته، از کشورهای دارای سلاح اتمی خواست متعهد به عدم استفاده اولیه از این تسلیحات باشند.