کریستوفر رای مدیر تحقیقات پلیس فدرال آمریکا (اف بی آی) با هشدار درباره خطر فزاینده پکن برای واشنگتن، گفت که دفترش هر ۱۰ ساعت یک گزارش را درباره چین باز می کند.