بازیگر برنده اسکار برای بازی در یک فیلم ترسناک قرارداد امضا کرد.