رسانه‌های لیبی اعلام کردند، شبه نظامیان خلیفه حفتر در پی آغاز عملیات نظامی اخیر خود مرز‌های مشترک با الجزایر را بستند و منطقه نظامی اعلام کردند.