نوال السعداوی نویسنده، پزشک و فعال اجتماعی مصری در سن ۸۹ سالگی درگذشت.