نماینده جنجالی کنگره که بتازگی لایحه ممنوعیت واردات غذاهای دریایی روسیه را پیشنهاد کرده بود و توهین‌هایش به لاتین‌تبارها جنجالی شده بود، درگذشت.