درحالی‌که نیروهای روسی کارزار کوبنده‌‌شان را برای تصرف شرق اوکراین ادامه می‌‌دهند، توانایی کی‌‌یف برای مقاومت در برابر حملات روس‌‌ها بیش از هر زمان دیگری کاسته شده و حالا بیشتر چشم امید به کمک‌‌های ایالات متحده و متحدانش دوخته است.