رسانه های صهیونیستی اعلام کردند که رئیس ستاد ارتش این رژیم با همتای قطری خود در خصوص ایران رایزنی کرده اند.