اتحادیه عرب و سازمان کنفرانس اسلامی به ترتیب در روز‌های دوشنبه و سه شنبه این هفته برای بررسی حملات رژیم صهیونیستی به قدس اشغالی نشست فوق العاده برگزار می‌کنند.