بعد از حادثه نابود کردن مرکز اطلاعاتی «موساد» در اربیل در شمال عراق در ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۰، رژیم اشغالگر اسرائیل برای دومین بار در کمتر از سه هفته از اتباع خود، خواست از سفر به عراق خودداری کنند.