نتایج نظرسنجی اخیر نشان می‌دهد که تنها ۳۳ درصد از رای دهندگان آمریکایی حاضرهستند که اگر امروز انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود، جو بایدن رئیس جمهور را دوباره انتخاب کنند.