وزیر کشور لبنان نتایج شمارش آراء در سه حوزه باقی مانده از ۱۵ حوزه انتخابات پارلمانی را اعلام کرد.