دفتر نخست وزیری رژیم صهیونیستی در پی ابراز تمایل دولت جدید آمریکا برای مشارکت در نشستی احتمالی پیرامون توافق هسته‌ای با حضور ایران، تاکید کرد که موضع این رژیم درباره توافق هسته‌ای تغییری نکرده است.