بیل نلسون، رئیس آژانس فضایی آمریکا مدعی شد: فضانوردان چینی مشغول یادگیری چگونگی نابودی ماهواره های کشورهای دیگر هستند.