رئیس جمهور فرانسه گفت برای نخستین بار در چند دهه گذشته تصمیم داریم ساخت رآکتور‌های هسته‌ای را از سر بگیریم و به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر ادامه دهیم.