اسمیت می‌گوید: “در ۳۸ سالگی با یک موش حفار برهنه ۳۷ ساله آشنا شدم. من در موهایم رگه‌های خاکستری و چین و چروک روی صورت ام داشتم، اما موش حفار برهنه عالی به نظر می‌رسید”!