« امینو دنی»، یکی از برجسته ترین رهبران داعش در روهک «ولایت داعش در آفریقای غربی» که مسئول حملات به کشورهای ساحل و صحرای آفریقا بود، هنگام حضور در نشست اعضای داعش در یک بمباران هوایی ارتش نیجریه کشته شد.