شیخ «علی دعموش» معاون رییس شورای اجرایی حزب الله لبنان یکشنبه شب درخصوص تنش به وجود آمده میان کشورش و عربستان گفت: تمایلی به ایجاد تنش با عربستان یا هیچ کشور عرب دیگری از حاشیه خلیج فارس نداریم.