کارشناس مسائل منطقه مطالبه انتقام خون حاج قاسم و ابومهدی المهندس را عامل بسیج افکار عمومی منطقه دانست و گفت: در عین حال صهیونیست‌ها و برخی دولت‌های منطقه با سوء‌استفاده از این وضعیت به دنبال تحریک آمریکا برای آتش‌افروزی و درگیری جدید در منطقه هستند؛ اگر آمریکا دچار چنین اشتباه وحشتناکی شود، قطعاً باید در آینده‌ای نزدیک با منطقه خداحافظی کند.