تنش سیاسی جدید بر سر مسلمانان اویغور باعث شد تا ترکیه سفیر چین را احضار کند.