به مناسبت سالروز شهادت و ترور سرداران مقاومت شهید حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، مراسم های گرامیداشتی در سراسر عراق برگزار شد.مردم عراق صبح امروز، یکشنبه ۱۴ دی ماه ۹۹ نیز به مناسبت یکمین سالگرد شهید سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس و یارانشان به سمت میدان التحریر در مرکز بغداد راهپیمایی کردند.