سفر هیاتی از طالبان به ایران و دیدار با مقامات کشورمان با واکنش‌های مختلف و متفاوتی روبه رو شده است. در حالی که برخی ناظران و کارشناسان، این مذاکرات را برای منافع و امنیت ایران ضروری تلقی می‌کنند، عده‌ای دیگر بر این باورند که مذاکره با طالبان به عنوان یک گروه تروریستی خلاف منافع ملی است.