دمیتری مدودوف رئیس جمهوری پیشین روسیه روز جمعه در پیامی به مناسبت روز یکپارچگی ملی، با اشاره به جنگ اوکراین به عنوان نزاعی مقدس با شیطان، هشدار داد که مسکو همه دشمنانش را درون آتش ابدی دوزخ خواهد افکند.