یک قاضی دیوان عالی برزیل همه محکومیت‌های رئیس جمهور سابق این کشور را لغو کرد.