رسانه‌های مختلف از سفر رئیس امارات به بحرین برای رایزنی با پادشاه این کشور خبر دادند.