براساس گزارش مجله “رولینگ استون”، دونالد ترامپ سالهاست به دستیارانش لاف زده است که از زندگی خصوصی امانوئل ماکرون آتو دارد.